No Picture

Elementy środowiska fizycznego

10 stycznia 2017 admin 0

Do najważniejszych elementów środowiska fizycznego w pracy należą: warunki świetlne, barwy, natężenie hałasu, temperatura powietrza, wilgotność, wentylacja. Warunki świetlne. Prawidłowe funkcjonowanie ana­lizatora wzrokowego ma szczególnie […]

No Picture

Funkcja społeczna psychologii i socjologii

19 grudnia 2016 admin 0

Realizacja wielu narastających i coraz bardziej złożonych zadań stawia przed administracją gospodarczą i załogami poszcze­gólnych przedsiębiorstw przemysłowych konieczność wykrywania rezerw istniejących nie tylko w sferze […]

No Picture

Rola i znaczenie oceny pracy ludzkiej

6 grudnia 2016 admin 0

Właściwy dobór kadr, prawidłowy przebieg procesu przyjmowania do pracy, umożliwie­nie pracownikom dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifi­kacji — oto niektóre podstawowe elementy działalności kierownic­twa zmierzającego do […]